DomůCertifikáty

Certifikace nábytku

Námi vyráběný výškově nastavitelný i nenastavitelný školní nábytek odpovídá platné normě ČSN EN 1729-1:2007 která určuje funkční rozměry židlí a stolů pro vzdělávací instituce. Jako doklad této skutečnosti máme k dispozici certifikáty vydané TZÚS Praha s.p. - o. z. Zkušební ústav lehkého průmyslu České Budějovice.

Integrovaný systém managementu

V roce 2011 naše společnost zavedla integrovaný systém managementu podle požadavků ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008 a získala příslušné certifikáty. V roce 2014 pak úspěšně proběhla recertifikace:

Systém managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009

Dodržováním této normy prokazujeme schopnost trvale poskytovat výrobky, které splňují požadavky jak našich zákazníků tak požadavky příslušných norem a předpisů. Tento certifikát platí pro procesy: Výroba a prodej interiérového zařízení a prostředků vizuální komunikace pro školy, kanceláře, ubytovací a jiné komerční prostory.

Systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005

Tato certifikace ověřuje, že naše firma splňuje při všech činnostech požadavky na systém environmentálního managementu. Hlavním cílem v této oblasti je podpora ochrany životního prostředí a prevence znečišťování. Tento certifikát platí pro procesy: Výroba a prodej interiérového zařízení a prostředků vizuální komunikace pro školy, kanceláře, ubytovací a jiné komerční prostory.

Dále je naše společnost zapojena také do projektu Zelená firma ®.

Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001:2008 (OHSAS 18001:2007)

Hlavním smyslem aplikace této normy ve výrobě, je zavedení a udržování opatření, která všude, kde je to možné, odstraní nebo omezí nebezpečí která by mohla ohrozit zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců. Tento certifikát platí pro následující výrobní obory: Výroba a prodej interiérového zařízení a prostředků vizuální komunikace pro školy, kanceláře, ubytovací a jiné komerční prostory