DomůErgonomie školního nábytku

Vadné držení těla je v současné době považováno za jednu z nejčastějších funkčních poruch pohybového aparátu v dětské populaci, vyskytujících se v České republice přibližně u 40 procent dětské populace. Vzhledem k závažnosti problému s vadným držením těla u žáků provedla před několika lety odborná skupina Centra životního prostředí Státního zdravotního ústavu Praha šetření u vzorku více než 3500 dětí ve věku 7, 11 a 15 let v deseti městech České republiky. Dále proběhlo v rámci běžných preventivních prohlídek dětskými lékaři vyšetření držení těla, včetně vyplnění dotazníků lékařem i rodiči vyšetřených dětí. Otázky v tomto šetření byly směrované na pohybovou aktivitu dítěte, její rozsah a kvalitu, využití volného času, rodinnou anamnézu a podobně.

K dramatickému zhoršení držení těla dochází u dětí zejména v období těsně po zahájení školní docházky. Svůj podíl na něm má i ergonomicky nevyhovující školní nábytek, vysoká psychická zátěž a zejména nedostatek všestranného pohybu. Je třeba zdůraznit, že vadné držení těla v dětství, pokud není včas kompenzováno pravidelným a cíleným cvičením, přispívá v dospělosti k degenerativnímu onemocnění páteře.

RNDr. Věra Filipová ze SZÚ Praha k této problematice uvádí: „Uvědomíme-li si, jak dlouho musí dítě každodenně vysedávat v lavici, je správná ergonomie školního nábytku další nezbytnou podmínkou úspěšné prevence poruch pohybového aparátu u školních dětí. Výška a hloubka sedáku, výška opěradla, možnost naklopení pracovní desky jsou důležité faktory, které při jejich správné volbě vzhledem k výšce žáka minimalizují nároky na páteř, klouby a svaly a brání předčasné fyzické a duševní únavě. Největší nedostatky byly zjištěny v prvních třídách, kde na začátku školní docházky potřebuje židli číslo 2 někde až polovina žáků, ale v převážné většině prvních tříd tato velikost úplně chybí. Řada nábytkářských firem v minulosti tuto velikost vůbec neměla v nabídce, teď už je situace jiná a záleží jen na školách, jaké židle kupují.“

Školní nábytek měl odpovídat velikosti daného žáka tak, aby:

  • při posazení žáka na konec sedáku chodidla spočívala celou plochou na zemi
  • efektivní hloubka sedadla má podepírat nejméně 2/3 délky stehna, přední hrana sedadla nesmí zasahovat do podkolenní jamky a musí být zaoblená.
  • výška sedadla se má rovnat délce bérce, zvětšené o výšku nízkého podpatku (1 – 2 cm), tj. chodidla jsou při zadním sezení celou plochou v pevném kontaktu s podlahou tak, aby bylo možné se o ně pevně opřít
  • opěradlo má sloužit především jako opora beder, nikoliv hrudní páteře, pro volný pohyb horních končetin by nemělo sahat výš, než je dolní úhel lopatek.
  • pracovní deska stolu byla ve výšce loktů volně spuštěných paží sedícího žáka
  • sklon pracovní desky byl nastavitelný a byl při čtení 35 stupňů, při psaní 10-16 stupňů.

Co říkají zákony k tématu správného sezení?

Legislativně je problematika ochrany zdraví žáků řešena zákonem č. 561/2004 Sb., Školský zákon, kde § 29 odst. 1) říká, že školy jsou při vzdělávání povinny přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet jim vhodné podmínky pro zdravý vývoj. Parametry školního nábytku jsou zakotveny ve vyhlášce č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb., kde je v § 11 odst. 1) uvedeno, že vybavení nábytkem musí zohledňovat rozdílnou tělesnou výšku žáků a podporuje správné držení těla. Židle a stoly pro děti a žáky musí splňovat normové hodnoty české technické normy upravující velikostní ukazatele nábytku a musí umožňovat dodržování ergonomických zásad práce žáků v sedě, které jsou upraveny v příloze č. 2 citované vyhlášky. Pro výrobu školního nábytku pak platí norma ČSN EN 1729-1:2007 „Sedací a stolový nábytek pro vzdělávací instituce“ a její dodržení je podmínkou pro udělení certifikace na školní nábytek výrobci nábytku.

Jak zvýšit soustředěnost žáků v hodinách?

Pro lidské tělo je přirozené často měnit polohu, nesetrvávat delší dobu na jednom místě. Abychom však mohli vykonávat práci, která vyžaduje soustředění, musí naše tělo zaujmout relativně stabilní polohu. Takové řešení není však výhodné pro náš pohybový aparát, poněvadž se určité svalové skupiny zatěžují více a delší dobu staticky, zatímco jiné méně. Žáci na základní škole tráví sezením ve školní lavici několik hodin denně a vyučování vyžaduje jejich plné soustředění. Struktura hodin často neumožňuje příliš velký pohyb žáků po třídě během vyučování, takže jejich pohybový systém je sezením výrazně staticky namáhán. Pro odstranění tohoto problému je, zejména na I. stupni základních škol, možné využívat různá uspořádání nabytku ve třídách pro různé aktivity ve výuce. Na tuto variantu je pak dobré myslet při výběru školního nábytku a volit takový nábytek, který je lehký a umožňuje pohodlnou a bezpečnou manipulaci. Zároveň je pak dobré vybírat nábytek který je dostatečně variabilní, u židlí se doporučuje hledat výrobky pro dynamický systém sezení.

Doporučení pro nákup školního nábytku

Při nákupu školního nábytku se doporučuje požadovat u prodejce předložení certifikátu, vydaného certifikačním úřadem v České republice, který potvrzuje shodu nábytku s výše citovanou technickou normou. Není nezbytné kupovat pouze nastavitelný nábytek, u kterého jsou často potíže se snadností a časovou náročností změny nastavení nebo s ochotou opakovaně během školního roku nastavení měnit. Legislativa požaduje různé velikostní typy, což zajistí i rozdílné výškové typy pevného školního nábytku. Ve třídách je nutné mít k dispozici alespoň 2-3 druhy velikostních typů nábytku, pro první stupeň lépe 3 druhy, protože u mladších dětí jsou výškové rozdíly u dětí stejného věku výraznější. Pro I. stupeň jsou nejpotřebnější velikosti číslo 2 a 3, kdy právě velikost číslo 2 často ve třídách chybí, přestože je vhodná pro většinu žáků I. stupně. Vzhledem k akceleraci růstu dětí školního věku by měli učitelé alespoň 2x ročně zkontrolovat, jak skutečně žáci sedí, a zda mají velikostně odpovídající nábytek. Pro relaxaci pohybového aparátu je důležité střídání poloh při vyučování i o přestávkách.

Velikost školního nábytku dle normy ČSN EN 1729-1:2007

  1 2 3 4 5 6 7

Výška
pracovní plochy stolu

46cm 53 cm 59 cm 64 cm 71 cm 76 cm 82 cm

Výška
sedáku židle

26cm 31 cm 35 cm 38 cm 43 cm 46 cm 51 cm
Výška
postavy
93-116cm 108-121cm 119-142cm 133-159cm 146-176,5cm 159-188cm 174-207cm

 

Doporučené rozdělení velikostí nábytku ve třídách (dle průměrné výšky v populaci)

  2 3 4 5 6 7
1. třída (6-7 let) 30% 70%        
2. třída (7-8 let) 10% 70% 20%      
3. třída (8-9 let)   70% 30%      
4. třída (9-10 let)   30% 60% 10%    
5. třída (10-11 let)     60% 40%    
6. třída (11-12 let)     40% 60%    
7. třída (12-13 let)     10% 70% 20%  
8. třída (13-14 let)       60% 40%  
9. třída (14-15 let)       40% 60%  
Střední a Vysoké školy       20% 75% 5%

Jak poznáte nevyhovující nábytek?

Nevyhovující nábytek má opěradlo pro záda příliš vysoko, příliš dlouhý sedák, nízkou nebo vysokou výšku sedáku, nízkou nebo vysokou desku stolu, vodorovnou pracovní plochu. Důsledky sezení v takto nevyhovujícím školním nábytku jsou – chybějící opora pro páteř nebo nohy a následné hrbení se u sezení, přetížení krční páteře a šíjových svalů, předsunování hlavy, poruchy zakřivení páteře, ztráta pozornosti, předčasná únava, bolesti zad a hlavy.

Jak zjistit správnou výšku sezení?

Když žáka postavíte vedle židle měla by hrana sedáku být v úrovni spodní části kolenní čéšky.

Pro zjištění správné výšky pracovní plochy stolu pak stačí, sedí-li žák na židli, která odpovídá jeho výšce, spustí žák uvolněné paže volně podél těla a následně v lokti sevře úhel 90°. Loket má být 2–3 cm pod úrovní vrchní části pracovní plochy.

Správnému a zdravému sezení napomáhá také naklopení pracovní plochy stolu. Naklopení pracovní plochy musí být jednoduché a rychlé v rozmezí 0, 10, 16 stupňů. Pracovní plocha může být nakloněna vcelku nebo jako dělená – 2/3 plochy naklápěné a 1/3 plochy je rovná.

Pro zjednodušení měření jsme pro vás připravily praktickou pomůcku které říkáme „lýtkoměr“. Pomocí tohoto měřidla velmi snadno a rychle zjistíte správnou velikost židle a stolu, kterou má žák mít. Ušetříte tak nejen čas, ale navíc budete mít jistotu že školní nábytek ve vaší škole splňuje všechny zákonné normy a nařízení.

Máte-li zájem o zaslání lýtkoměru stačí vyplnit registrační formulář k odběru našeho e-mailového zpravodaje a to včetně názvu školy a poštovní adresy na kterou vám máme zásilku doručit.

Použité zdroje: